Modelių apžvalga

VISOS vibrokojos tankina smėlį ir smulkų žvirgždą …Tačiau tik nedaugelis tankina stambius akmenis – o RAN6 ir RAN7 tai sugeba(iki 20 cm dydžio!). Kitų gamintojų prietaisus sunku išlaikyti vienoje vietoje tankinant šio stambų gruntą. Dirbant su Fastverdini vibrokojomis operatorius nepraranda valdymo net ir tankinant ypač stambius akmenis.

Visais Fastverdini klausimais prašome kreiptis:

Vadybininkė
Vadybininkas
Živilė Gaudėšienė
Rolandas Gaudėšius
Tel.: +370-686-87873
Tel.: +370-612-89588
zivile@salvis.lt
rolandas@salvis.lt