Deutz variklių priedai

Kuro priedas ADDITIVE DEUTZ

deutz logotipasGriežtesnį variklių išmetimo dujų taršos reguliavimą trukdo Pasaulyje naudojamų dyzelinių degalų įvairovė. Dabartiniu metu čia galima aptikti didžiulius skirtumus, pavyzdžiui: biodyzelinių degalų, kurių biologiniai priedai pagaminti iš rapsų sėklų, palmių, sojos aliejų ir kt. siekia 5-20% ir daugiau. Temperatūros, deguonies ir laiko veikiami biodyzeliniai degalai skaidosi sudarydami nuosėdas, kurios dervų sluoksniu padengia degalų purkštukų ir aukšto slėgio degalų siurblių kanalus, tai ypač juntama šiuolaikinėse „Common Rail” degalų įpurškimo sistemose. Skirtingos dyzelinių degalų charakteristikos ir kokybė – tai dažniausia priežastis, sutrumpinanti variklių eksploatacinį laikotarpį ir reikalaujanti brangių degalų įpurškimo sistemos remonto darbų.

Originalus DEUTZ dyzelino valymo priedas „InSyPro“ – tai padidinto veiksnumo priedas tinkamas visų rūšių dyzeliniams degalams. Jį sudaro tik būtini atrankiniam veiksmui ingredientai, nesukeliantys nereikalingo poveikio aplinkai. Šios savybės leidžia jį patogiai naudoti ir saugoti. Patvirtintas tinkamu naudoti:

·   Visuose DEUTZ varikliuose ir jų modifikacijose;

·   Visiems DEUTZ patvirtintiems dyzeliniams, biodyzeliniams degalams ir mišiniams

Originalus DEUTZ dyzelino valymo priedas „InSyPro“ turi dvigubą funkciją:

Valymo efektas „Nuosėdų pašalinimas“ („Clean-up“). Priedo ir kuro santykis 1:200

Ilgalaikės eksploatacijos metu, degalų įpurškimo sistemoje susikaupia nuosėdos, žymiai sumažinančios variklio galią. DEUTZ dyzelino valymo priedas „InSyPro“ atstato variklio galią į „visiškai naujo“ būseną:

·   Pašalina nuosėdas iš purkštukų, aukšto slėgio kuro siurblio ir degalų tiekimo vamzdynų vidinėse ertmėse;

·   Padidėjęs dūmingumas dėl nuosėdų  greitai normalizuojasi;

·   Atlieka antikorozinės apsaugos ir tepimo funkciją;

·   Sumažina degalų sąnaudas ir palaiko variklio galią.

 Rekomenduojami pritaikymai:

·   Esant apsunkintam variklio paleidimui ir padidintam dūmų išmetimui;

·   Varikliui dirbant didelių apkrovų rėžimu;

·   Regionuose, kur naudojami žemos kokybės dyzeliniai degalai.

Stabilizacija: „Išlaikyti švarų“ („Keep Clean“). Priedo ir kuro santykis 1:400

Dyzeliniai degalai, o ypač biodyzeliniai mišiniai oksiduojasi („sensta“) veikiant specifinėms sąlygoms. Iš degalų išsiskiria dervos, padengiančios nuosėdomis įpurškimo sistemos komponentų vidinių ertmių paviršius bei užkemšančios filtrus.

 Originalus DEUTZ dyzelino valymo priedas „InSyPro“:

·   Padidina patvarumą degalų oksidacijai ir saugo nuo dervų išsiskyrimo;

·   Prailgina dyzelinių degalų sandėliavimo trukmę;

·   Sumažina filtrų užteršimą ir filtrų užsikimšimą;

·   Užtikrina patikimą variklio paleidimą po ilgalaikės prastovos;

·   Neleidžia susidaryti nuosėdoms.

 Rekomenduojamos panaudojimo sritys:

·   Nesavaeigiuose įrenginiuose, pvz. rezerviniuose generatoriuose, nuomojamose mašinose;

·   Naujose mašinose prieš jas išsiunčiant užsakovui;

·   Varikliui dirbant su biodyzeliniais degalais (FAME) ir biodyzelinių degalų mišiniais;

·   Variklių konservavimui (žiūr. TR 0199-99-1170).

 Sandėliavimo pavyzdys – bandomieji degalai B10, prie 50oC, po 3 mėnesių saugojimo trukmės

 Panaudojant tinkamai neištirpintą priedą gali kilti nuosėdų susidarymas, korozija, filtrų užsikimšimas iki dujų išmetimo blokuotės po sistemos apdorojimo. DEUTZ rekomenduoja atlikti pakartotinį sistemos valymą skalavimu kas 500 valandų, suderinant su alyvos keitimo intervalais. Įspėjimai apsaugai ir dyzelinio variklio stabilizavimui būtina iš anksto pridėti į dyzelinius degalus puse apdorojimui skirtos priedo normos.