Iškvietimas

Atgal
REMONTO DARBŲ UŽSAKYMAS


UŽSAKOVAS - SAVININKAS
Cummins-00b509672956f418376ef92eca112ba2.png Deutz-2748916933d18ceec2c25f8c3b9263ac.png Perkins-7ecb75a74b62bb6c917062eae60060bf.png Yanmar-87859cf0d5ab2e0fc9f038ddd0cf4beb.png


VARIKLIO DUOMENYS


DUOMENYS APIE TECHNIKĄ, KURIOJE YRA VARIKLIS


FAKTINĖ VARIKLIO BUVIMO VIETA (ATVYKIMO ADRESAS)


IŠSAMUS UŽSAKOVO GEDIMO APRAŠYMAS. ATSARGINIŲ DETALIŲ, REIKALAUJANČIŲ PAKEITIMO, SĄRAŠAS

Šiuo užsakymu patvirtiname, kad su variklio eksploatacijos instrukcija susipažinome, ir jeigu gedimas nebus pripažintas variklio gamintojo garantiniu, įsipareigojame pasirašyti atliktų darbų aktą, sudaryti sutartį ir apmokėti išlaidas, susijusias su gedimo nustatymu ir pašalinimu (t.y. specialisto atvykimas, diagnostikos atlikimas ir remontas, detalių kaina, ekspertizės atlikimo išlaidos). Su remonto paslaugų teikimo tvarka, garantinėmis sąlygomis, galimomis pasekmėmis ir įkainiais susipažinau. Sutinku, kad detalių, medžiagų ir darbų kainos su manimi būtų derinamos telefonu ar el. paštu. Už remontui reikalingas medžiagas ir atliktą darbą apmokėjimą garantuoju. Paslaugų tiekėjas neatsako už užsakovo pateiktas atsargines dalis ar medžiagas ir joms garantijos nesuteikia, taip pat neatsako ir tuo atveju, kai valdytojas atsisako tvarkyti pastebėtus trūkumus, kuriuos buvo siūloma pašalinti. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, www.vvtat.lt

- Sutinku, kad visa šiame akte pateikta informacija yra teisinga

Aš ne robotas